Salta al contenuto principale

Ti trovi in: Progetto BiblioDocInn > Linja të aktivitetit

BiblioDoc-Inn: linja të aktivitetit

Në kudrin e Projektit BiblioDocInn janë konceptuar gjashtë linja aktiviteti, secila prej tyre me një faqe referimi në të cilën mund të gjeni gjithë materialet përkatëse:

New Public Management
Modelet dhe objektivat e drejtimit bibliotekor në lidhje me teknikat e NPM
Infopoint Europa
Sportelet Infopoint të krijuara pranë bibliotekave shqiptare partnere në projekt, për të ofruar asistencë rreth informacioneve dhe dokumentacioneve të Bashkimit Europian
Cmimi Best Practice
Çmimi vjetor për një nga bibliotekarët shqiptarë që dallohet për aftesi drejtuese dhe rezultate
Buletine dygjuhesh dhe Cikle diskutimesh
Buletinët tematike periodikë dygjuhesh që seleksionojnë pasurinë biblio-dokumentare të bibliotekave pjesëmarrëse
Karta të arkivit
Kerkimi dhe vleresimi i kartave te arkivit me interes të përbashkët italo-shqiptar
Komunikim dhe informacion
Aktivitetet në lidhje me përhapjen dhe promovimin e projektit

Regione Puglia | Consiglio Regionale | Biblioteca | Comunicazione Istituzionale |
Collegamento alla pagina del Progetto Bibliodocinn | Sezione albanese del Progetto Bibliodocinn | Sezione italiana del Progetto Bibliodocinn

XHTML | CSS | WCAG1.0-AA
© 2004 Consiglio Regionale della Puglia
Settore Biblioteca e Documentazione, Comunicazione istituzionale

Contatti | Webmaster
Ultima modifica: 13-12-2006